Program membandingkan bilangan

Run Settings
LanguageC++
Language Version
Run Command
/* program Membandingkan Bilangan */ #include <stdio.h> int main(){ int x = 4, y = 6; if (x < y) { printf("x kurang dari y \ n"); } return 0; }
/*program Membandingkan Bilangan */ #inclu
/*program Membandingkan Bilangan */ #include (studio.h) int main(){ int x =4, y=6; if (x < y) { printf("x kurang dari y\n"); return 0; }
Editor Settings
Theme
Key bindings
Full width
Lines