Menggunakan Function

Run Settings
LanguageJavascript
Language Version
Run Command
function perkenalan(){ console.log("nama saya abdhi negriansyah syuhada"); } perkenalan();
Editor Settings
Theme
Key bindings
Full width
Lines