Swift - Operatory

Run Settings
LanguageSwift
Language Version
Run Command
/* Pamiętaj, że nie jesteśmy w Playgroundzie. Dopóki nie wypiszesz zmiennej za pomocną funkcji print() nie zobaczysz, żadnego rezultatu :) */ var a = 12 var b = 12 var c = a + b c = a - b c = a * b c = b / a c = b % a var d = a == b d = a != b d = a > b d = a < b d = a >= b d = a <= b var e = 9 e = e + 1 e += 1 e -= 2 e /= 3 e *= a var f = false var g = true var h = f || g var i = f && g var j = !f var k = !(f || g) var x = 4 var y = 3 var z = x > y ? "x większe od y" : "x mniejsze lub równe y" print(z)
Editor Settings
Theme
Key bindings
Full width
Lines